Bilirubin (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Rutinprov vid lever/gallvägssjukdom och hemolytisk anemi.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet Ljusskyddas.
Centrifugerat prov förvaras mörkt i kyl i väntan på transport.
Centrifugerat prov som förvarats mörkt är hållbart 1 dygn i rumstemperatur eller 7 dygn i kyl.
Vid längre tids förvaring skall serum frysas vid -20 °C  och skickas fryst till laboratoriet.
Se info >>
Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 dag < 100
2 - 6 dagar < 200
1 - 2 veckor < 100
3 - 4 veckor < 50
1 mån - 7 år 1,8 - 8,0
8 - 12 år 2,0 - 14
13 - 17 år 3,8 - 30
> 17 år  < 26

Enhet: μmol/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU01370
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00