Bilirubin (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Rutinprov vid lever/gallvägssjukdom och hemolytisk anemi.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering Ljusskyddas, bilirubin är mycket ljuskänsligt.
Centrifugerat prov förvaras mörkt i kyl i väntan på transport.
Se Provberedning >>>
Transport Se Packning och transport av prover >>>
Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 1 dygn
Kyla, 2 till 8°C 7 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 dag < 100
2 - 6 dagar < 200
1 - 2 veckor < 100
3 - 4 veckor < 50
1 mån - 7 år 1,8 - 8,0
8 - 12 år 2,0 - 14
13 - 17 år 3,8 - 30
> 17 år  < 26

Enhet: μmol/L

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU01370
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU01370
Senast uppdaterad

11 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00