Endomysium-antikroppar IgA (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi/Immunologi
Utförande laboratorium Wieslab AB
Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: 
Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Misstanke om celiaki eller dermatitis herpetiformis.

Material/Provtagning

Se provtagningsanvisningar Wieslab

Senast uppdaterad

29 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00