Chlamydia trachomatis (klamydia) och Neisseria gonnorhoeae (gonorré)

Klamydia (Chlamydia trachomatis-RNA) och gonokocker (Neisseria gonorrhoeae-DNA) analyseras alltid tillsammans.

Indikation

Misstanke om infektion eller bärarskap av klamydia och/eller gonorré.

Kontrollprov för N. gonorrhoeae kan tas 1-2 veckor efter avslutad behandling.

Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod Nukleinsyrapåvisning (PCR)

Remissuppgifter, beställning och provtagning

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi. 

Ange kliniska symtom, smittspårning, kontrollprov efter behandling, misstanke om LGV (lymfogranuloma venerum).

Vid stark misstanke om gonorré rekommenderas samtidigt att prov för odling tas. 

Provtagningslokalisationer avgörs av symtom och sexualanamnes. Rutinmässigt rekommenderas cervix- eller vaginalprov för kvinnor och urinprov för män. Om prov samtidigt även tas för odling av gonokocker ska odlingsprovet tas först. Se provtagningsanvisningar för odling av Neisseria gonorrhoeae https://www.karolinska.se/pta/klinisk-mikrobiologi/klamydia-och-gonokocker/ 

Klamydia och gonorré diagnostik utförs alltid tillsammans.

Urin (kvinnor och män)

Beställ: Klamydia gonorre - urin (NAAT)

Provtagningsmateriel: Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit®, rör med orange kork, pipett samt en provtagningspinne 

Beskrivning:

 • Patienten ska ha hållit urinen i blåsan minst två timmar innan provtagning.
 • Första portionen urin samlas i en ren mugg. 
 • Ca 3 mL av urinen förs över till transportröret med orange kork med hjälp av pipetten som medföljer kitet.
 • Kontrollera att nivån efter tillsats av urin når upp till fönstret på transportröret.
  OBS! Urinens nivå får inte vara under eller ovanför fönstret.
 • Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.

Vagina (även självprovtagning)

Beställ: Klamydia gonorre - vagina (NAAT)

Provtagningsmateriel: Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit®, rör med orange kork, pipett samt en provtagningspinne

Beskrivning:

 • För in provtagningspinnen som medföljer kitet ca 4 cm in i vagina.
 • Rotera pinnen utmed vaginalväggen i 15-30 sekunder.
 • Ta ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10-15 sekunder.
 • Tryck ur pinnen mot rörväggen och bryt av pinnen i skärskåran.
 • Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker. 

Cervix

Beställ: Klamydia gonorre - cervix (NAAT)

Provtagningsmateriel: Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit®, rör med orange kork, pipett samt en provtagningspinne

Beskrivning:

 • Rengör portio med en bomullspinne som sedan slängs.
 • Använd provtagningspinnen i kitet; för in den bomullsförsedda ändan av pinnen i endocervix.
 • Rotera pinnen 15-30 sekunder.
 • Ta ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10-15 sekunder.
 • Tryck ur pinnen mot rörväggen och bryt av pinnen i skärskåran.
 • Skruva på locket noggrant så transportröret inte läcker.

Svalg

Beställ: Klamydia gonorre - svalg (NAAT)

Provtagningsmateriel: Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit®, rör med orange kork, pipett samt en provtagningspinne

Beskrivning:

 • Rotera pinnen mot bakre svalgväggen.
 • Ta ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10-15 sekunder.
 • Tryck ur pinnen mot rörväggen och bryt av pinnen i skärskåran.
 • Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.

Rektum

Beställ: Klamydia gonorre - rektum (NAAT)

Provtagningsmateriel: Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit®, rör med orange kork, pipett samt en provtagningspinne.

Beskrivning:

 • Provtagning sker helst via proktoskop.
 • Snurra provtagningspinnen mot slemhinnan.
 • Ta ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10-15 sekunder.
 • Tryck ur pinnen mot rörväggen och bryt av pinnen i skärskåran.
 • Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.

Öga

Beställ: Klamydia gonorre - öga (NAAT)

Provtagningsmateriel: Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit®, rör med orange kork, pipett samt en provtagningspinne 

Beskrivning:

 • Flouresceinsalva/droppar får ej användas innan provtagning.
 • Torka bort eventuellt purulent sekret.
 •  Rulla pinnen kraftigt mot insidan av undre ögonlocket.
 • Ta ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10-15 sekunder.
 • Tryck ur pinnen mot rörväggen och bryt av pinnen i skärskåran .
 • Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.
Provtagninsmateriel

Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit®

Förpackning innehållande transportrör med orange kork, pipett samt en provtagningspinne (Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit®). Rör används för alla provtagningsmaterial, inklusive urin. 


Förvaring och transport

Provrören innehåller vätska som gör att provet kan förvaras i kyl eller rumstemperatur upp till 14 dagar i väntan på transport.

Svarsrutiner

Svar lämnas 1-4 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet. 

Proverna besvaras:

 • Chlamydia trachomatis RNA Ej påvisat/påvisat
 • Neisseria gonorrhoeae DNA Ej påvisat/påvisat
Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ja, samtliga provmaterial förutom ögonsekret, övrigt.   

Datakoder (EDI/NPU)

 

Övrig information

Analysen utförs med PCR-teknik som direkt påvisar Chlamydia trachomatis-RNA alternativt Neisseria gonorrhoeae- DNA.

Prov positivt för gonokocker verifieras med ytterligare en analys som detekterar en annan DNA-sekvens.

Alla patienter med gonokocker ska provtas för odling innan behandling så att antibiotikaresistens och epidemiologisk typning kan utföras. Se separat provtagningsanvisning. https://www.karolinska.se/pta/klinisk-mikrobiologi/klamydia-och-gonokocker/

Vid fynd av Chlamydia trachomatis-RNA där misstanke om LGV föreligger utförs kompletterande analys hos underleverantör.

Klamydiainfektion och gonorré är anmälningspliktiga sjukdomar enligt smittskyddslagen.

Alternativa sökord

 • STI
 • Sexuellt överförbara sjukdomar
 • gonokocker

 

 
Senast uppdaterad

18 juni 2024

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00