Acetoacetat, testremsa (U-)

Alternativa sökord Acetoacetat urinsticka, ketoner
System U-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
SYNLAB Sverige, närlaboratorier.
Remiss

Elektroniskt i TakeCare

Elektroniskt i Labportalen

Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Screeningtest vid kontroll av diabetes

Material/Provtagning

5 ml färsk urin.

Hantering/Hållbarhet
Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 4h
Kyla, 2 till 8°C 24h

 OBS! Blandas väl innan analys.

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Övrigt

Ingår i U-Komponenter

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

0 arb enh

Ackrediterad

Nej

Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
ML200299 (U-komponenter)

Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)

SLL00240L (U-kompnenter)
Senast uppdaterad

16 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00