Faecesodling

Indikation

Misstanke om infektion med Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Aeromonas eller Plesiomonas.

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Odling

Remissuppgifter, beställning och provtagning

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi. 

Ange eventuell utlandsvistelse, misstänkt smittkälla och insjukningsdag. Beskriv tidigare fynd om provet är taget för uppföljning. Säkerställ att kontaktinformation finns vid beställning eftersom laboratoriet lämnar telefonsvar vid fynd av Shigella. 

Resistensbestämning för Shigella utförs rutinmässigt. Ange om resistensbestämning önskas för övriga smittämnen. 

Tarmpatogena Escherichia coli (EHEC, EPEC, ETEC, EIEC) kan inte påvisas med faecesodling. För mer information, se aktuell provtagninganvisning. Beställs elektroniskt som "Annan Mikrobiologisk Undersökning- Ospecificerat"

Beställ: Faecesodling (salm, shig, camp, yers, aerom, plesiom).

Provtagningsmateriel: Bakt. set, rosa kork. 

Beskrivning:

  • För bäst resultat rekommenderas 2-3 prov, tagna vid olika dagar.
  • Prov tas enligt beskrivning i patientanvisning.

Provtagningsmateriel

Bilder på materiel

Bakt. set, rosa kork

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Prov bör nå laboratoriet på provtagningsdagen. 

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 2-4 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Fynd av Shigella telefonbesvaras. 

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Salmonella, Shigella, Campylobacter och Yersinia ska anmälas och smittspåras enligt smittskyddslagen. 

Samtliga isolat av Shigella och Salmonella från inhemskt smittade patienter skickas till Folkhälsomyndigheten för typning av epidemiologiska skäl.

Alternativa sökord

  • Diarré.
Senast uppdaterad

24 juni 2024

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00