Vasopressin (fP-)

ADH, Antidiuretiskt hormon

System P-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Klinisk-Kemi
Speciella remissuppgifter Ange provtagningstid.
Material/Provtagning

EDTA-rör, lila propp. 
Minst 4 ml blod krävs. 

Provet tas i iskylt EDTA-rör.

Patienten skall vara fastande minst 12 timmar. 
Patienten bör ej vara stressad vid provtagningstillfället. 

Ett gelrör, gul propp till S-Osmolalitet tas samtidigt.
 
Se vidare information >>  

Hantering/Hållbarhet

Provet kylcentrifugeras inom 30 minuter, plasman avskiljs i plaströr och fryses inom 1 timme. Plasman skickas fryst till laboratoriet.

Referensintervall

Se svar

Senast uppdaterad 2018-11-22
Sidansvarig Ulrika Nienhuysen
Senast uppdaterad

14 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00