Helicobacter pylori, antigen- Faeces

Indikation

Misstanke om infektion med Helicobacter pylori

Behandlingskontroll

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Kemiluminiscens (CLIA) med påvisning av Helicobacteri pylori-antigen i faeces

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi. 

Beställ: Helicobacter pylori antigen.

Ange kliniska symptom, information om behandling och om provet varit fryst. Vid  behandlingskontroll bör prov tas tidigast fyra veckor efter behandling med antibiotika eller protonpumpshämmare.

Provtagning

Bilder på materiel

Faeces

Provtagningsmateriel: Provrör med sked, brun kork.

Beskrivning: Prov tas enligt beskrivning i patientanvisning. Prov skickas med ytterhylsa.

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport. Om provet inte når laboratoriet inom 72 timmar från provtagning ska provet frysas (-20 °C) i väntan på transport. 

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 72 timmar från provtagning. 

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas vanligen 1-3 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Saknas

Alternativa sökord

  • HP-antigen.
Senast uppdaterad

23 januari 2024

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00