Järn (S-)

Fe

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Järntablett bör ej tas dygnet före provtagningen

Stor inom- och mellandagsvariation.

Rutinmässigt vid utredning av oklar anemi samt misstanke på järnbrist (utan anemi) eller hemokromatos.

Material/Provtagning

Provet tas före klockan 10 pga av dygnsvariation.
Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet Se information >>
Centrifugerat prov är hållbart 5 dygn i rumstemperatur eller kylskåp. Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20 °C, och skickas fryst till laboratoriet.
Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 v - 11 år  5 - 28
12 - 18 år 5 - 34
> 18 år  9 – 34

Enhet: µmol/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU02508
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00