Osmolalitet (U-)

System U-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Osmolalitet i urin är framför allt ett mått på njurarnas förmåga att koncentrera urin.

Material/Provtagning

5 mL morgonurin (stickprov) efter 8-12 timmar utan vätskeintag (= törst).
 

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 5 dygn
Kyla, 2 till 8°C 4 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall

> 800 mosmol/kg efter törst.

Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU03434
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
 NPU03434
Senast uppdaterad

6 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00