Laktosbelastning (fPt-)

System fPt-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium

Karolinska Universitetslaboratoriet

Remiss Konsult
Speciella remissuppgifter Ange frågeställning.
Indikation/Bedömning

Misstänkt laktsosintolerans/laktosmalabsorption.
För att ställa diagnosen laktosintolerans kan laktosbelastningen i de flesta fall bytas mot B-Laktosintolerans, genotyp (se separat provtagningsanvisning)

Material/Provtagning

Belastningen utförs efter tidsbeställning på Karolinska Universitetslaboratoriet.
Speciell patientinformation finns, se https://www.karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/9180

Referensintervall

Se svar

Senast uppdaterad

30 mars 2021

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00