Kortisol (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Speciella remissuppgifter Ange provtagningstid, eventuell östrogensubstitution, annan terapi, graviditet på remissen.
Indikation/Bedömning

Vid misstanke på hyperfunktion i binjurebarken eller binjurebarksinsufficiens.

Material/Provtagning

Vid enstaka prov tag provet på morgonen.
För kontroll av dygnsvariation tag prov med 6 timmars mellanrum.

Serumrör, gul propp.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

Koncentration före klockan 10:  100 – 535 nmol/L
Koncentration efter klockan 17:   80 - 480 nmol/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU01787
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00