Kortisol (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Speciella remissuppgifter Ange provtagningstid, eventuell östrogensubstitution, annan terapi, graviditet på remissen.
Indikation/Bedömning

Vid misstanke på hyperfunktion i binjurebarken eller binjurebarksinsufficiens.

Material/Provtagning

Vid enstaka prov tag provet på morgonen.
För kontroll av dygnsvariation tag prov med 6 timmars mellanrum.

Serumrör, gul propp.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 1 dygn
Kyla, 2 till 8°C 14 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

Koncentration före klockan 10:  100 – 535 nmol/L
Koncentration efter klockan 17:   80 - 480 nmol/L

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
ML200388
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU01787
Senast uppdaterad

28 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00