Zink (S-)

Alternativa sökord Zn
System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid malnutrition och malabsorption samt nedsatt smak- och luktsinne.

Material/Provtagning
Gelrör, gul propp.
 

Provet ska vara hemolysfritt.

OBS! Om flera rör tas med samma kanyl ska zinkprovet inleda provtagningen för att förhindra eventuell kontaminering av zink från korken.

Hantering/Hållbarhet

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 3 dygn
Kyla, 2 till 8°C 14 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner Analyseras dagligen
Referensintervall

8-18 µmol/L

Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU03768
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU03768
Senast uppdaterad

8 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00