PEth (B-)

Fosfatidyletanol

System B-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

PEth (fosfatidyletanol) är en fosfolipid som bara bildas i kroppen i närvaro av etanol vilket gör den till en bra markör för att mäta konsumtion av alkohol. En enstaka berusning ger inte förhöjt B-PEth men vid regelbundet intag av alkohol stiger mätvärdena med ökande konsumtion.

Material/Provtagning>>  EDTA-rör, lila propp. Vänd röret direkt efter provtagning minst 10 ggr för hand eller med vagga för att förhindra koagel i röret.


Hantering Provet får inte centrifugeras eller frysas.
Provet ska förvaras i kyla fram till transport.
Se Provberedning >>>
Transport Se Packning och transport av prover >>>
Hållbarhet

Hållbarhet för prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 1 dygn
Kyla, 2 till 8°C 21 dygn

 

Svarsrutin Analyseras minst tre gånger per vecka.
Referensintervall B-PEth 16:0/18:1: < 0,05 µmol/L. Ingen eller låg konsumtion 
B-PEth 16:0/18:1: 0,05-0,30 µmol/L. Måttlig konsumtion 
B-PEth 16:0/18:1: > 0,30 µmol/L. Möjlig överkonsumtion (riskbruk)
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU26694
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU26694
Senast uppdaterad

6 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00