PEth (B)

Fosfatidyletanol

System B-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk kemi
Indikation/Bedömning

PEth (fosfatidyletanol) är en fosfolipid som bara bildas i kroppen i närvaro av etanol vilket gör den till en bra markör för att mäta konsumtion av alkohol. En enstaka berusning ger inte förhöjt B-PEth men vid regelbundet intag av alkohol stiger mätvärdena med ökande konsumtion.

Material/Provtagning>>  EDTA-rör, lila propp. Vänd röret direkt efter provtagning minst 10 ggr för hand eller med vagga för att förhindra koagel i röret.


Hantering/Hållbarhet Provet får inte centrifugeras eller frysas.
Provet ska förvaras i kyla fram till transport.
Hållbart 1 dygn i rumstemperatur och minst 3 veckor i kylskåp.
Referensintervall B-PEth 16:0/18:1: < 0,05 µmol/L. Ingen eller låg konsumtion 
B-PEth 16:0/18:1: 0,05-0,30 µmol/L. Måttlig konsumtion 
B-PEth 16:0/18:1: > 0,30 µmol/L. Möjlig överkonsumtion (riskbruk)
EDI-kod NPU28874
Senast uppdaterad

15 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00