Homocystein (S-)

Homocystein

Alternativa sökord HCY
System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Vid misstanke på B12-brist, folatbrist samt kardiovaskulär ”riskmarkör”.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp. 

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Centrifugeras inom 1 timme.

Om det dröjer längre än sex timmar innan proverna analyseras ska serumet eller plasman separeras från separatorgelen.

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
På is  6 timmar
Kyla, 2 till 8°C (avhällt) 14 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

< 15 år: < 10 µmol/L
≥ 15 år: < 15 µmol/L

Ackrediterad

Ja

Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)

NPU04073

Ekonomikod
(på fakturor m.m.)

NPU04073

Senast uppdaterad

9 oktober 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00