Blåssköljvätskan och urin

System  
Specialitet Patologi och Cytologi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk patologi och cytologi,
tel. 08-123 192 00
Remiss Pat-Cyt-M0010
Material/Provtagning

Ättiksyra-metanol-lösning.
Färdig lösning och burk rekvireras från lab.

Minst 100 mL vätska erfordras.
Låt blåssköljvätskan resp urinen stå i någon timme.
Häll sedan försiktigt bort ovanvätskan.
Skaka upp den koncentrerade bottensatsen och häll den i burken innehållande fixeringsvätska.

Om mindre mängd än 100 mL, häll all vätska i burken med fixeringsvätska.
Ange mängden vätska på remissen.

Nyckelord blåssköljvätska, urin, BSV
Senast uppdaterad

9 maj 2022

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00