SARS-CoV-2-RNA

Indikation

Misstanke om aktuell covid-19 (infektion med SARS-CoV-2).

Nationell provtagningsindikation finns tillgänglig via Folkhälsomyndighetens webbplats. För provtagning av patienter inom Region Stockholm, se Vårdgivarguiden.

Vid långdragna symtom kan serologisk undersökning vara värdefull. För mer information om antikroppar mot SARS-CoV-2, se aktuell provtagningsanvisning.

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Molekylär påvisning (RNA)

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi.

Beställ: Coronavirus SARS-CoV-2-RNA (Nf, Nf+Svalg, Svalg, Näsa+Svalg+Saliv, Övrigt). 

Vid beställning av Övrigt, specificera provmaterial/provtagningslokalisation.

Provtagning

Bilder på materiel

Nasofarynxsekret (Nf)

Provtagningsmateriel: Virusset, tunn alternativt Bakt. set, blå kork. Kontakta laboratoriet vid användning av annat provtagningsmateriel.

Beskrivning: Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningen. För in pinnen längs näsbotten tills spetsen når nasofarynx. Låt ligga kvar i 10-15 sekunder. Placera pinnen i röret och bryt av pinnen vid skåran mot kanten av röret. Skruva på korken.

Torka av röret med ytdesinfektion eller liknande efter provtagning.

Svalg

Provtagningsmateriel: Virusset alternativt Bakt. set, rosa kork. Kontakta laboratoriet vid användning av annat provtagningsmateriel.

Beskrivning: Skrapa provtagningspinnen mot bakre svalgväggen. Placera pinnen i röret och bryt av pinnen vid skåran mot kanten av röret. Skruva på korken.

Torka av röret med ytdesinfektion eller liknande efter provtagning.

Nasofarynx och svalg (Nf+Svalg), poolat prov

Provtagningsmateriel: Virusset alternativt Bakt. set, rosa kork samt separat pinne för nasofarynxprovtagning. Kontakta laboratoriet vid användning av annat provtagningsmateriel.

Beskrivning: Skrapa med tjock provtagningspinne mot bakre svalgväggen. Placera pinnen i röret och bryt av pinnen vid skåran mot kanten av röret. Skruva på korken. Med nasofarynxprovtagningspinnen tas ett prov från nasofarynx. Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningen. För in pinnen längs näsbotten tills spetsen når nasofarynx. Låt ligga kvar i 10-15 sekunder. Placera pinnen i röret och bryt av pinnen vid skåran mot kanten av röret. Skruva på korken.

Torka av röret med ytdesinfektion eller liknande efter provtagning.

Näsa, svalg och saliv (Näsa+Svalg+Saliv), poolat prov

Provtagningsmateriel: Virusset alternativt Bakt. set, rosa kork. Kontakta laboratoriet vid användning av annat provtagningsmateriel. Provtagning utförs enligt beskrivning i patientanvisning.

Övrigt

Enligt lokala rutiner. 

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar från provtagning.

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 1-2 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Analyser besvaras:

  • Coronavirus SARS-CoV-2-RNA Ej påvisat/PÅVISAT.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Covid-19 ska anmälas och smittspåras enligt smittskyddslagen.

Alternativa sökord

  • Det nya coronaviruset
  • 2019-nCoV
  • Covid-19.
Senast uppdaterad

11 januari 2021

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00