SARS-CoV-2-RNA

Indikation

Misstanke om aktuell covid-19 (infektion med SARS-CoV-2).

Folkhälsomyndigheten avpublicerade på nyåret sin särskilda provtagningsindikation för covid-19 då man bedömde att den inte längre fyllde ett behov. Istället hänvisar Folkhälsomyndigheten till skrivningar om provtagning vid virusorsakade luftvägsinfektioner:

Vid misstanke om virusorsakade luftvägsinfektioner rekommenderas vår luftvägspanel som förutom analys av SARS-CoV-2 även innehåller test för RS-virus samt infleunsa A och B. 

Vid långdragna symtom kan serologisk undersökning vara värdefull. För mer information om antikroppar mot SARS-CoV-2, se aktuell provtagningsanvisning.

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Molekylär påvisning (RNA)

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi.

Beställ: Coronavirus SARS-CoV-2-RNA nf.

Vid beställning av Övrigt, specificera provmaterial/provtagningslokalisation- Analysen är EJ ackrediterad

Provtagning

Bilder på materiel

Nasofarynxsekret (Nf)

Provtagningsmateriel: Virusset, tunn alternativt Bakt. set, blå kork. Kontakta laboratoriet vid användning av annat provtagningsmateriel.

Beskrivning: Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningen. För in pinnen längs näsbotten tills spetsen når nasofarynx. Låt ligga kvar i 10-15 sekunder. Placera pinnen i röret och bryt av pinnen vid skåran mot kanten av röret. Skruva på korken.

Torka av röret med ytdesinfektion eller liknande efter provtagning.

Övrigt

Enligt lokala rutiner. 

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar från provtagning.

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 1-2 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Analyser besvaras:

  • Coronavirus SARS-CoV-2-RNA Ej påvisat/PÅVISAT.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Positivt Covid-19-prov anmäls av laboratoriet.

Alternativa sökord

 
Senast uppdaterad

24 januari 2024

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00