CEA (S-)

Carcinoembryonalt antigen

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Tumörmarkör för gastrointestinalkanalen, bröst, ovarier mm.

Material/Provtagning

Serumrör, gul/röd propp.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugerat prov är hållbart 1 dygn i rumstemperatur och 7 dagar i kyl.
Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C. Provet ska skickas fryst till laboratoriet.
Se vidare info >>>

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

< 5 µg/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU19719
Senast uppdaterad

9 juni 2022

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00