Fenytoin (S-)

Referensintervall

Se svar.

System S-
Specialitet Klinisk farmakologi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Klinisk kemi
Speciella remissuppgifter

Ange på beställning/remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag  
  • datum och klockslag för senast intagen dos 
  • aktuell dos 
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • behandlingsorsak
  • övriga läkemedel
  • frågeställning
Material/Provtagning

Prov tas före morgondos.
Rör utan tillsats, röd propp, eller Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.

Se Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsanvisningar

Referensintervall Se svar.
Senast uppdaterad

26 oktober 2020

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00