ASAT (S-)

Aspartataminotransferas

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid misstanke om och uppföljning av leverskada tillsammans med ALAT. ASAT är inte en lika specifik levermarkör som ALAT utan ökar också vid skelettmuskelskada, hjärtmuskelskada och hemolys.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.
Serum skall vara hemolysfritt.

Hantering/Hållbarhet

Se information >>
Centrifugerat prov är hållbart 4 dygn i rumstemperatur eller 7 dygn i kylskåp. Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20°C, och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 v - 12 mån 0,55 - 1,1
1 - 4 år 0,41 - 0,93
5 - 8 år 0,40 - 0,80
9 -17 år 0,28 - 0,72
Kvinnor > 17 år <0,61
Män > 17 år <0,76

Enhet: μkat/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU22279
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00