ASAT (S-)

Aspartataminotransferas

Alternativa sökord Aspartataminotransferas
System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Vid misstanke om och uppföljning av leverskada tillsammans med ALAT. ASAT är inte en lika specifik levermarkör som ALAT utan ökar också vid skelettmuskelskada, hjärtmuskelskada och hemolys.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Serum skall vara hemolysfritt.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 4 dygn
Kyla, 2 till 8°C 7 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin

Analyseras dagligen.

Referensintervall

Enhet: µkat/L

1 v – 12 mån

0,55 - 1,1

1  – 4 år

0,41 - 0,93

5  – 8 år

0,40 - 0,80

9  – 17 år

0,28 - 0,72

Kvinnor >17 år

<0,61

Män >17 år

<0,76

Ackrediterad

Ja

Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU22279
Ekonomikod
(på fakturor m.m.)
NPU01324
Senast uppdaterad

25 september 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00