Hepatit C-virus, RNA

Indikation

Påvisande av virus i blod som tecken på pågående infektion

Prognosbedömning

Bedömning inför, under och efter behandling

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Molekylär påvisning (RNA)

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi.

Beställ: Hepatit C HCV-RNA (PCR teknik)
Ingående analyser: HCV-RNA

Ange serologiskt resultat avseende hepatit C samt information om resultat från tidigare påvisning av RNA.

Provtagning

Bilder på materiel

Blod i EDTA-rör

Provtagningsmateriel: EDTA-rör, lila propp.

Beskrivning:

  • Ett fyllt rör (5 mL) krävs för analys.
  • Efter provtagning ska röret vändas 8-10 gånger.

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar. 

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 1-3 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Svar anges i IU/mL.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Hepatit C ska anmälas och smittspåras enligt smittskyddslagen.

Alternativa sökord

  • HCV-RNA.
Senast uppdaterad

5 juni 2020

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00