Hepatit C-virus, RNA

Indikation

Prognosbedömning

Bedömning inför, under och efter behandling

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Molekylär påvisning (RNA)

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi.

Beställ: Hepatit C HCV-RNA (PCR teknik)
Ingående analyser: HCV-RNA

Ange serologiskt resultat avseende hepatit C samt information om resultat från tidigare påvisning av RNA.

Provtagning

Bilder på materiel

Blod i EDTA-rör

Provtagningsmateriel: EDTA-rör, lila propp.

Beskrivning:

  • Ett fyllt rör (5 mL) krävs för analys.
  • Efter provtagning ska röret vändas 8-10 gånger.

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar. 

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 1-3 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Svar anges i IU/mL.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Hepatit C ska anmälas och smittspåras enligt smittskyddslagen.

Alternativa sökord

  • HCV-RNA.
Senast uppdaterad

12 september 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00