Hemoglobinfraktioner ((B)Erc-)

Hb-Elektrofores

System (B)Erc-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid hemoglobinopatiutredning.

Material/Provtagning

EDTA-rör, lila propp.


Se vidare info >>

Referensintervall

Se svar

Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00