HDL-kolesterol (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Ingår i utredning av hyperlipoproteinemi och bedömning av kardiovaskulär risk.
Behandling med metamizol (dipyron) kan orsaka analytisk interferens och generera falskt låga resultat.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Se information >>>
Centrifugerat prov är hållbart 3 dygn i rumstemperatur eller 7 dygn i kylskåp. 
Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20°C, och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 v - 8 år 0,67 - 1,6
9 - 17 år 0,84 - 1,9
Kvinnor > 17 år 1,0 - 2,7
Män > 17 år 0,80 - 2,1

Enhet: mmol/L

S-HDL-kolesterol < 1,0 mmol/L för män
samt < 1,3 mmol/L för kvinnor
indikerar ökad risk för kardiovaskulär sjukdom enligt Läkemedelsverket.

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU01567
Senast uppdaterad

8 mars 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00