HDL-kolesterol (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Ingår i utredning av hyperlipoproteinemi och bedömning av kardiovaskulär risk.
Behandling med metamizol (dipyron) kan orsaka analytisk interferens och generera falskt låga resultat.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 3 dygn
Kyla, 2 till 8°C 7 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 v - 8 år 0,67 - 1,6
9 - 17 år 0,84 - 1,9
Kvinnor > 17 år 1,0 - 2,7
Män > 17 år 0,80 - 2,1

Enhet: mmol/L

S-HDL-kolesterol < 1,0 mmol/L för män
samt < 1,3 mmol/L för kvinnor
indikerar ökad risk för kardiovaskulär sjukdom enligt Läkemedelsverket.

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU01567
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU01567
Senast uppdaterad

22 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00