Neutrofila leukocyter (B-)

LPK, neutrofila (B-)

System B-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektroniskt i TakeCare

Elektroniskt i Labportalen

Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Vid leukocytos, leukopeni, misstanke på blodsjukdom.

Material/Provtagning

EDTA-rör, lila propp.
Obs! 10 ml-rör kan ej analyseras!

Blanda röret minst 10 gånger omedelbart efter provtagningen.
B-Blodstatus analyseras på samma rör.

Hantering Efter provtagning ska röret förvaras i kyl i väntan på transport till SYNLAB.
Hållbart 6 timmar i kyl/rumstemperatur.

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 6h
Kyla, 2 till 8°C 6h

Om provet anländer till laboratoriet mer än 6 timmar efter provtagningen skall blodutstryk på objektsglas skickas tillsammans med EDTA-röret. Se beskrivning >>
Se även B-Celler, mikroskopi >>

Referensintervall

> 15 år: 1,7 - 6,8 x109/L

Barn:

0-1 dag

2,8 – 17,9

1-6 dagar

1,5 – 12,6

7-30 dagar

1,0 – 11,3

1 – 4 mån

1,0 – 8,1

4 mån – 1 år

1,2 – 8,1

1 – 2 år

1,5 – 9,7

2 – 4 år

2,1 - 10,3

4 – 6 år

1,7 – 9,3

6 – 10 år

1,9 – 9,0

11 – 15 år

1,4 – 6,8

Enhet: x109/L 

Svarsrutin

Analyseras dagligen. Komplett B-Celler (diff) bedöms nästföljande vardag om manuell granskning krävs.

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
DIFF inkl. LPK: ML200103.
Neutrofila granulocyter: NPU02902

Produktnummer (ses på fakturan)

NPU18156 (diff), NPU03980
Senast uppdaterad

5 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00