Neutrofila leukocyter (B-)

LPK, neutrofila (B-)

Analys Neutrofila leukocyter
System B-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
SYNLAB Sverige, närlaboratorier
Remiss Klinisk kemi
Indikation/Bedömning Vid leukocytos, leukopeni, misstanke på blodsjukdom. 
Material/Provtagning EDTA-rör, lila propp.
Blanda minst 10 gånger omedelbart 
efter provtagning. 
Hantering/Hållbarhet Efter provtagning ska röret förvaras i kyl i väntatn på transport till SYNLAB Medilab.
Hållbart 6 timmar i kyl/rumstemperatur.

Om provet anländer till laboratoriet mer än sex timmar efter provtagningen ska blodutstryk på objektglas (minst två) skickas tillsammans med EDTA-röret. Se instruktion >>

Referensintervall

> 15 år: 1,7 - 6,8 x109/L

Barn:

0-1 dag

2,8 – 17,9

1-6 dagar

1,5 – 12,6

7-30 dagar

1,0 – 11,3

1 – 4 mån

1,0 – 8,1

4 mån – 1 år

1,2 – 8,1

1 – 2 år

1,5 – 9,7

2 – 4 år

2,1 - 10,3

4 – 6 år

1,7 – 9,3

6 – 10 år

1,9 – 9,0

11 – 15 år

1,4 – 6,8

Enhet: x109/L 

Övrigt

B-Neutrofila leukocyter är en akutanalys och analyseras även på jourtid. Komplett B-Celler (diff) bedöms nästföljande vardag om manuell granskning krävs. 
Se vidare info >> 

Ackrediterad

Ja

EDI-kod

NPU02902, B-Neutrofila

Senast uppdaterad

15 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00