Vitamin D, 1,25-(OH)2- (S-)

Vitamin D 1,25-dihydroxi

Alternativa sökord 1,25-(OH)2-vitamin D, kalcitriol
System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Rubbningar i calcium-, fosfat-, magnesiumomsättningen.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.
Patienten bör vara fastande men det är inget krav.

Hantering

Centrifugera inom fyra timmar. Används rör med röd propp skall serum överföras till transportrör
Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 2 dygn
Kyla, 2 till 8°C 14 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Referensintervall

60 - 210 pmol/L

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU01440
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU01440
Senast uppdaterad

22 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00