Vitamin D, 1,25-(OH)2- (S-)

Vitamin D 1,25-dihydroxi

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Rubbningar i calcium-, fosfat-, magnesiumomsättningen.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.
Patienten bör vara fastande men det är inget krav.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugera inom fyra timmar. Används rör med röd propp skall serum överföras till transportrör. Hållbart 2 dygn i rumstemperatur och 14 dygn i kyl. Se vidare info >>
Vid längre tids förvaring skall serum hällas av i transportrör och frysas vid -20°C och skickas fryst till laboratoriet.

Referensintervall

60 - 210 pmol/L

Ackrediterad Ja
 EDI-kod  NPU01440
Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00