Joniserat Ca++ (S-)

Calcium++, joniserat

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Speciella remissuppgifter Ange provtagningstid.
Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.
Tag ej av proppen!

Prov tas med minsta möjliga stas. Röret måste fyllas helt för att undvika påverkan av luft, drag ej ut nålen samtidigt med röret.
Provet ska ha anlänt till laboratoriet inom 1 timme efter provtagningen. Om längre transporttid än 1 timme måste centrifugering ske inom 2 timmar.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugera provet inom 2 timmar efter provtagningen. Centrifugeras (2000 x g i 10 minuter) med påsittande propp. Provet ska ej komma i kontakt med luft före mättillfället.
Korken får ej tas av.

Provet är hållbart i kylskåp upp till 4 dygn med proppen på. Behöver dock ej kyltransporteras. Ange provtagningstid.

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
< 2 dagar   1,05 - 1,48 
2 - 6 dagar  1,10 - 1,42
7 - 29 dagar 1,20 - 1,48
> 29 dagar 1,15 - 1,33

Enhet: mmol/L

Denna metod mäter fria calciumjoner vid aktuellt pH, dvs pH-normering utförs ej.

Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU01446
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU01446
Senast uppdaterad

22 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00