Östradiol (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk kemi
Indikation/Bedömning

För bedömning av follikelutvecklingen. Vid misstanke om östrogenproducerande tumör, ökad östrogenproduktion hos män och postmenopausala kvinnor, pubertetsstörningar hos flickor.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet Se information >>
Centrifugerat prov ska förvaras i kyla och är hållbart 7 dygn i kylskåp.
Vid längre tids förvaring skall serum hälla av och frysas vid -20°C och skickas fryst till laboratoriet.
Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall
Barn, prepubertet: <60
Kvinnor:  
postmenopaus <90
follikelfas 80 - 420
ovulationsfas 120 - 1900
lutealfas 130 - 900
Män < 120
Enhet: pmol/L
Ackrediterad Ja
EDI-kod ML201087
Senast uppdaterad

12 juni 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00