Vulvaresektat

System  
Specialitet Patologi och Cytologi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk patologi och cytologi,
tel. 08-123 192 00
Remiss Pat-Cyt-M0010
Speciella remissuppgifter Preparatet spänns på korkskiva. Ange orientering på lämpligt sätt.
Material/Provtagning

Fixeras i 4% buffrad formaldehydlösning. Använd en volym om minst 10 gånger preparatvikten.

Hantering/ållbarhet

OBS! Ska förvaras och transporteras i rumstemperatur. Vid rätt fixeringg och förvaring har provet lång hållbarhet.Tänk på att prover som skickas med post måste skyddas mot frostskador på vintern.

Senast uppdaterad

5 maj 2022

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00