Kreatinin (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Skattning av njurfunktion: glomerulär filtrationshastighet, GFR. Beroende av muskelmassan.
Vid doseringen av vissa potentiellt toxiska läkemedel, som utsöndras via njurarna genom glomerulär filtration, bör absolut (ej kroppsyte-normaliserat) GFR (mL/min) användas.
Absolut GFR kan beräknas från kroppsytenormaliserat GFR med hjälp av en omräkningsmotor på internetsidan http://www.egfr.se/ genom att knappa in relativt GFR samt längd och vikt.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 5 dygn
Kyla, 2 till 8°C 5 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

Behandling med metamizol (dipyron) kan orsaka analytisk interferens och generera falskt låga resultat.

S-Kreatinin:

µmol/L
1 - 4 v 27 - 84
1 mån - 1 år 18 - 48
2 - 5 år 22 - 53
Flickor 6 - 10 år 31 - 70
Pojkar 6 - 10 år 31 - 76
Flickor 11 - 14 år   36 - 70
Pojkar 11 - 14 år 44 - 90
Flickor 15 - 17 år 49 - 86
Pojkar 15 - 17 år 55 - 106
Kvinnor  > 17 år < 90
Män > 17  < 100

 

Pt-eGFR:

mL/min/1,73m2
< 2 år Ref.intervall saknas
2 -17 år > 90
18 - 50 år > 80
51 - 65 år > 60
> 65 år > 60

Referensintervall för patienter över 65 år är dåligt underbyggda men GFR under 60 mL/min/1,73m2 kroppsyta talar för njursjukdom.

Övrigt Pt-eGFR(krea) relativ beräknas (formel LM-rev) om S-Kreatinin beställts och patientens ålder är 18-85 år. Pt-eGFR(krea) relativ lämnas ut i intervallet 5-90 mL/min/1,73m2. Lägre värden anges som < 5 och högre som > 90 mL/min/1,73m2.
Pt-eGFR(medel) relativ beräknas om både Pt-eGFR(CystC) relativ och Pt-eGFR(krea) relativ beräknats.
Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
S-Kreatinin:                     NPU04998
Pt-eGFR(krea) relativ:    ML200899 
Pt-eGFR(medel) relativ: ML200900 
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)

S-Kreatinin:                    NPU01870          
Pt-eGFR(krea) relativ:    ML200899 
Pt-eGFR(medel) relativ: ML200900 

Senast uppdaterad

28 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00