Clostridioides difficile

Indikation

Misstanke om antibiotika-associerad diarré (ADD)

Misstanke om pseudomembranös kolit

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

EIA och molekylär påvisning (DNA)

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi. 

Beställ: Clostridioides difficile toxin. 

Ange symtom, information om antibiotikabehandling och om provet varit fryst.

Ange även eventuell misstanke om ribotyp 027. 

Provtagning

Bilder på materiel

Faeces

Provtagningsmateriel: Provrör med sked, brun kork.

Beskrivning: Prov tas enligt beskrivning i patientanvisning. Prov skickas med ytterhylsa.

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport. Om provet inte når laboratoriet inom 24 timmar från provtagning ska provet frysas (-20 °C) i väntan på transport. 

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar från provtagning. 

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas vanligen 1-3 arbetsdagar efter att provet nått laboratoriet.

Provet analyseras med avseende på produktion av toxin A och B samt GDH-antigen. Om toxin för C. difficile påvisas i den primära analysen besvaras provet:

  • Clostridioides difficile toxin A+B Påvisat

 I de fall proverna är negativa för toxin men positiva för GDH analyseras provet även med PCR för påvisning av toxin B-genen. Om toxin B-gen kan påvisas besvaras provet:

  • Clostridioides difficile toxin B DNA Påvisat

Negativa prov besvaras:

  • Clostridioides difficile toxin A+B Ej påvisat

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Endast patienter med diarré eller andra symtom och anamnes som talar för infektion ska provtas. Symtomfritt bärarskap förekommer.

Små barn är ofta asymtomatiskt koloniserade. Provtagning på barn under två år bör endast göras vid stark klinisk misstanke.

Alternativa sökord

  • Clostridium difficile
Senast uppdaterad

5 februari 2020

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00