Borrelia

Indikation

Misstanke om borrelios

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Chemiluminescence microparticle immunoassay (CMIA).

Remissuppgifter, beställning och provtagning

 

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Serologi. 

Ange symtom, insjukningsdatum och eventuell antibiotikabehandling.

Beställ: Borrelia antikroppar.

Ingående analyser: Borrelia IgG-ak, Borrelia IgM-ak.

Provtagningsmateriel: Gelrör, gul propp.

Beskrivning:

  • Efter provtagning ska röret vändas 5 gånger.
  • Låt koagulera stående i rumstemperatur i minst 30 minuter.
  • Centrifugera röret inom 4 timmar efter provtagning. Centrifugera 10 minuter, 1 800-2 200 g (eller enligt rörtillverkarens instruktion).

Provtagningsmateriel

Bilder på materiel

Serum Gelrör, gul propp

 

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport, högst 3 dygn. Vid förvaring över 3 dygn ska prov frysas i avhällningsrör. 

Transport: Prov transporteras i rumstemperatur eller kylt. Fryst prov transporteras fryst till laboratoriet i avhällningsrör.

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 2-4 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Positiva svar kommenteras.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Prov för screeningundersökning utan specificerad frågeställning är ofta mycket svårbedömda eftersom många personer har antikroppar utan relation till aktuell sjukdom. Vid erytema migrans är cirka 60 % av patienterna antikroppspositiva, beronde på när provet tas i förloppet.

Alternativa sökord

  • Borrelia burgdorferi
  • Lyme disease.
Senast uppdaterad

13 juni 2024

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00