Ackreditering

Vårt medicinska laboratorium är ackrediterat av Swedac enligt SS-EN ISO 15189:2012.

 

Ackrediteringen innebär att vi har ett välstrukturerat ledningssystem där vi

Ackrediteringsnummer: 10367

Vårt Ackrediteringscertifikat hittar du här >>>

Ackrediteringens omfattning för:

Ackrediteringsmärke 10367


Om önskar mer information om ackrediteringar, vänligen se Swedacs webbplats