Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö 

Vi strävar efter högsta kvalitet och minsta möjliga miljöpåverkan i våra processer. Vårt integrerade ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är ackrediterat av Swedac enligt SS-EN ISO 15189:2012 och är miljöcertifierat av Qvalify enligt ISO 14001:2015.

Sekretess

SYNLABs anställda är skyldiga att följa sekretesslagens bestämmelser. Detta innebär att anställda som regel inte får lämna ut sekretessbelagda uppgifter till enskild person eller myndighet.

Läs vidare om hur vi hanterar personuppgifter här

Ackreditering

Här kan du läsa mer om vår ackreditering.
Vi är ackrediterade enligt SS-EN ISO 15189:2012.

Miljöcertifiering

Här kan du läsa mer om vår miljöcertifiering.
Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015.

Patientsäkerhetsberättelse

Här kan du läsa vår senaste patientsäkerhetsberättelse.

Kundundersökningar

Här kan du läsa resultaten från våra senaste kvalitetsmätningar.