Miljöcertifiering

Vårt medicinska laboratorium är miljöcertifierat av Qvalify enligt ISO 14001:2015.

 

Miljöcertifieringen innebär att vi:

Certifikatnumret: 2526

Vårt miljöcertifikat hittar du här >>>

Bilaga till certifikatet med våra verksamheter >>>

qValify Logo