Kundundersökningar

Inom SYNLAB följer vi regelbundet upp hur våra kunder upplever oss och vår verksamhet. Här kan du läsa resultaten från våra senaste remittent- och patientenkäter.

Vill du veta mer om vårt kvalitetsarbete kontakta oss gärna.
Telefon: 08-123 191 00
E-post: info@synlab.se

Patientenkät

Läs om vår senaste enkät till patienter

Remittentenkät

Läs mer om vår senast enkät till remittenter