Hantering av personuppgifter

Vi på medicinska laboratoriet SYNLAB värnar om dina personuppgifter och strävar efter att behandla dem på rätt sätt. Därför har vi tagit fram en policy för hantering av personuppgifter, i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018.

Dataskyddsförordningen har som syfte att skydda dig och dina personuppgifter ytterligare. Det innebär att du har rätt att bli tydligt informerad om hanteringen av dina personuppgifter. Vi vill därför berätta hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du ska göra om du är missnöjd med något och vill klaga.

När samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter när vi hanterar remisser som dina läkare skickar till oss när analys av olika prover beställs från oss. I samband med detta registrerar vi dina personuppgifter i vårt laboratorieinformationssystem där vi hanterar remisser och svar. Detta är nödvändigt för att kunna hantera remisser, prover och svar på ett patientsäkert sätt.

Den rättsliga grunden för att behandla dessa personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer inte att sparas längre än nödvändigt.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att kontakta oss om du vill få information om vilka uppgifter vi har om dig, om du vill begära rättelse av felaktiga uppgifter eller radering av vissa uppgifter lagrade i vårt system eller om du vill göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-postadressen info@synlab.se.

Om du har frågor kring dataskydd kontakta vårt dataskyddsombud via e-postadressen Synlab.dso@synlab.se.