Erytropoetin, S-

EPO

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Klinisk kemi
Indikation/Bedömning

Utredning av polycytemia vera (PCV). För patienter med Hb >170 g/L (män) respektive >160 g/L (kvinnor) eller EVF >0,52 (män) respektive >0,48 (kvinnor), rekommenderas i nationella riktlinjer analys av S-EPO för utredning av PCV. S-EPO som är patologiskt låga eller i nedre normalområdet talar för PCV medan förhöjt S-EPO talar för sekundär polycytemi.

Material/Provtagning Gelrör, gul propp. 
Serum ska vara hemolysfritt.

 Se Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsanvisningar
Hantering/Hållbarhet  Se Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsanvisningar
Svarsrutin Analys utförs två gånger per vecka.
Referensintervall Se svar
Ackrediterad Ja
EDI-kod  NPU04013
Senast uppdaterad

16 februari 2021

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00