Erytropoetin (S)-

EPO

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: 
Klinisk Kemi
Indikation/Bedömning

Utredning av polycytemia vera (PCV). För patienter med Hb >170 g/L (män) respektive >160 g/L (kvinnor) eller EVF >0,52 (män) respektive >0,48 (kvinnor), rekommenderas i nationella riktlinjer analys av S-EPO för utredning av PCV. S-EPO som är patologiskt låga eller i nedre normalområdet talar för PCV medan förhöjt S-EPO talar för sekundär polycytemi.

Material/Provtagning Se provtagningsanvisningar Karolinska >>
Senast uppdaterad

28 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00