Proteinfraktioner (U-)

System U-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Speciella remissuppgifter Ange frågeställning.
Indikation/Bedömning

Vid diagnostik och uppföljning av myelom, med frågeställningen Bence Jones proteinuri. För fastställande av typ av proteinuri: glomerulär, tubulär eller blandad glomerulär och tubulär proteinuri.

Elektrofores och immunfixation används som komplement vid behov.

Material/Provtagning

Cirka 5 mL färskt stickprov urin i transportrör, helst morgonurin.

Urinprovet skall inte tas i samband med urinvägsinfektion, feber eller fysisk aktivitet, vilket kan ge "falskt" förhöjda analysresultat.

Förvara urinprovet i kyl före transport. Transporteras i rumstemperatur. Urinprovet skickas fryst om ankomst till laboratoriet senare än tre dygn efter provtagning.

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Kyla, 2 till 8°C 3 dygn


Vid längre tids förvaring ska provet frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Referensintervall

Ingående analyser:

Analys

Referensintervall

U-Kreatinin

Män: 3-12 mmol/L
Kvinnor: 4-17 mmol/L

U-Albumin

< 20 mg/L

U-Immunglobulin G,
U-IgG

< 10 mg/L

U-Protein HC

< 12 mg/L

U-Kappakedjor

< 10 mg/L

U-Lambdakedjor

< 10 mg/L

U-Albumin/Kreatinin kvot

< 5,0 g/mol

U-IgG/Kreatinin kvot

< 0,8 g/mol

U-Protein HC/Kreatinin kvot

< 0,7 g/mol

U-Kappakedjor/Kreatinin
kvot

< 0,6 g/mol

U-Lambdakedjor/Kreatinin
kvot

< 0,6 g/mol

Övrigt

Svaret följs alltid av ett läkarutlåtande.

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
ML200113
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
SWE05307
Senast uppdaterad

23 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00