Testosteron (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Bör alltid kombineras med S-SHBG för beräkning av kvoten Testosteron/SHBG.
Vid misstänkt hyperandrogenism hos kvinnor och hypoandrogenism hos män samt terapikontroll.

Material/Provtagning

Serumrör, gul/röd propp.

Provet bör tas mellan kl 07-10 pga dygnsvariationen.

Patienten rekommenderas vara fastande vid provtagningen, eftersom lägre testosteronkoncentration kan ses upp till tre timmar efter födointag.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 8 h
Kyla, 2 till 8°C 7 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall
Kvinnor  
21 - 49 år 0,48 - 1,9
≥ 50 år 0,43 -1,2
Män  
21 - 49 år 8,3 - 30
≥ 50 år 7,7 - 25
Enhet: nmol/L
Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU03543
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU03543
Senast uppdaterad

8 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00