Testosteron (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Bör alltid kombineras med S-SHBG för beräkning av kvoten Testosteron/SHBG.
Vid misstänkt hyperandrogenism hos kvinnor och hypoandrogenism hos män samt terapikontroll.

Material/Provtagning

Serumrör, gul/röd propp.

Provet bör tas mellan kl 07-10 pga dygnsvariationen.

Patienten rekommenderas vara fastande vid provtagningen, eftersom lägre testosteronkoncentration kan ses upp till tre timmar efter födointag.

Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall
Kvinnor  
21 - 49 år 0,48 - 1,9
≥ 50 år 0,43 -1,2
Män  
21 - 49 år 8,3 - 30
≥ 50 år 7,7 - 25
Enhet: nmol/L
Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU03543
Senast uppdaterad

15 mars 2021

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00