Lipas (P-)

System P-
Specialitet Klinisk kemi

Utförande laboratorium

Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Klinisk kemi
Indikation/Bedömning

Utredning av pankreassjukdom, speciellt pankreatit. Höga värden ses vid akut pankreatit och förhöjda nivåer kan kvarstå efter att pankreasamylas är normaliserat då lipas har ett något bredare diagnostiskt tidsfönster. Låga värden ses vid kronisk pankreatit och cystisk fibros.

Material/Provtagning

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp.


Se Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsanvisningar

Hantering/Hållbarhet Se Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningsanvisningar
Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall Se svar
Ackrediterad Nej
EDI-kod NPU03612
Senast uppdaterad

16 februari 2021

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00