Lipas (P-)

System P-
Specialitet Klinisk kemi

Utförande laboratorium

Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk Kemi
Indikation/Bedömning

Utredning av pankreassjukdom, speciellt pankreatit. Höga värden ses vid akut pankreatit och förhöjda nivåer kan kvarstå efter att pankreasamylas är normaliserat då lipas har ett något bredare diagnostiskt tidsfönster. Låga värden ses vid kronisk pankreatit och cystisk fibros.

Material/Provtagning Se provtagningsanvisningar Karolinska >>
Senast uppdaterad

28 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00