Etanol (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Klinisk Kemi
Material/Provtagning Gelrör, gul propp.
Tvätta ej huden med sprit. Obs! Proppen får ej tas bort!

 
Referensintervall Ej påvisbart <3 mmol/L
Övrigt Centrifugeras inom 4 timmar. Obs! Proppen får ej tas bort!
Förvaras och skickas kylt. Se vidare info >>
EDI-kod NPU01992
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00