Farmakogenetisk analys (DNA-)

 

System DNA-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Estland 
Kontakt: SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss
Indikation/Bedömning

Farmakogenetisk analys kan vara relevant vid: inställning av lämplig dos vid påbörjande av läkemedelsbehandling, tvivel om läkemedels effektivitet, terapisvikt, förebyggande av läkemedelsbiverkningar, utredning av biverkningar, avvikande förhållande mellan dos och plasmakoncentration, diskrepans mellan plasmakoncentration av modersubstans och metabolit.

Material/Provtagning

EDTA, lila propp

Hantering/Transport

Prover som skickas i transportlådor som går direkt till C-Lab i Täby kan skickas i kyla. Prover som skickas med post måste frysas och skickas fryst.

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur 1 dygn
Kyla, 2 till 8°C 5 dygn
Frysta Under en längre tid

 

Svarsrutin Svar inom 21 arbetsdagar
Bedömning Se svarsrapport
Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning (EDI-kod) ML201239
Produktnummer (ses på fakturan) Ek00004

 

Senast uppdaterad

30 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00