Sputumodling

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk mikrobiologi
Remiss Mikrobiologi
Remissuppgifter Kliniska symtom och ev antibiotikabehandling samt i förekommande fall röntgenutlåtande. 
Indikation

Vid mistanke om bakteriell pneumoni eller bronkit.

Beställ: Sputum allmän odling

Vid misstanke om pneumoni orsakad av svamp.

Beställ: Svampodling Sputum, jäst- och mögelsvamp

Vid misstanke om infektion med mykobakterier, se aktuell provtagningsanvisning. 

Material/Provtagning

Innerburk = provtagningsburk

Ytterburk = transportburk

Bäst utbyte erhålls på morgonen direkt efter uppvaknandet. Provet kan tas med hjälp av sjukgymnast.

Märk både inner- och ytterburken innan provtagning.

Patienten sköljer munnen med vatten före provtagning, hostar och spottar direkt i innerburken.

Innerburken placeras i ytterburken.

Av säkerhetsskäl kan laboratoriet inte undersöka sputumprov där material finns på ytterburk.

Innerburk.

Ytterburk.

Hantering/Hållbarhet Förvaras i kyl i väntan på transport.
Provet bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.
Svarsrutin/Övrigt

Sputumprover bedöms mikroskopiskt om de är representativa för de djupa luftvägama.

Bakterieodling:

Odling pågår i 2 dygn. Vid växt av misstänkt patogena bakterier utförs resistensbestämning. Svar lämnas 2-4 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Svampodling: 

Negativa odlingar svaras efter 3 veckor. Kliniskt relevanta fynd anses vara mögelsvamp av familjen Aspergillus spp. Jästsvamp finns naturligt i luftvägarna men svaras också ut då de i vissa fall kan ha en klinisk relevans hos gravt immunsupprimerade patienter. 

Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

07 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00