Sputumodling

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Remissuppgifter Kliniska symtom och ev antibiotikabehandling.
Indikation

Bakteriell pneumoni eller bronkit. Vid misstanke om infektion med mykobakterier, se aktuell provtagningsanvisning. 

Material/Provtagning

Innerburk = provtagningsburk

Ytterburk = transportburk

Bäst utbyte erhålls på morgonen direkt efter uppvaknandet. Provet kan tas med hjälp av sjukgymnast.

Märk både inner- och ytterburken innan provtagning.

Patienten sköljer munnen med vatten före provtagning, hostar och spottar direkt i innerburken.

Innerburken placeras i ytterburken.

Av säkerhetsskäl kan laboratoriet inte undersöka sputumprov där material finns på ytterburk.

Innerburk.

Ytterburk.

Hantering/Hållbarhet Förvaras i kyl i väntan på transport.
Provet bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.
Svarsrutin/Övrigt

Sputumprover bedöms mikroskopiskt om de är representativa för de djupa luftvägama. Endast representativa prov odlas. Odling pågår i 2 dygn. Vid växt av misstänkt patogena bakterier utförs resistensbestämning.

Svar lämnas 2-4 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

8 februari 2020

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00