Sputumodling

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk mikrobiologi
Remiss Mikrobiologi
Remissuppgifter Kliniska symtom och ev antibiotikabehandling.
Indikation

Bakteriell pneumoni eller bronkit. Vid misstanke om infektion med mykobakterier, se aktuell provtagningsanvisning. 

Material/Provtagning

Innerburk = provtagningsburk

Ytterburk = transportburk

Bäst utbyte erhålls på morgonen direkt efter uppvaknandet. Provet kan tas med hjälp av sjukgymnast.

Märk både inner- och ytterburken innan provtagning.

Patienten sköljer munnen med vatten före provtagning, hostar och spottar direkt i innerburken.

Innerburken placeras i ytterburken.

Av säkerhetsskäl kan laboratoriet inte undersöka sputumprov där material finns på ytterburk.

Innerburk.

Ytterburk.

Hantering/Hållbarhet Förvaras i kyl i väntan på transport.
Provet bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.
Svarsrutin/Övrigt

Sputumprover bedöms mikroskopiskt om de är representativa för de djupa luftvägama. Odling pågår i 2 dygn. Vid växt av misstänkt patogena bakterier utförs resistensbestämning.

Svar lämnas 2-4 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

8 september 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00