APT-tid (P-)

Aktiverad partiell tromboplastintid

System P-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Screeningtest på koagulationsfaktorer i intrinsic-systemet, faktor V och X samt vid kontroll av heparinbehandling.

Material/Provtagning

Citratrör, ljusblå propp.

Vid provtagning får stas endast användas under insticket, varefter stasen skall släppas. Röret skall fyllas tills vakuumverkan upphör helt för att proportionen blod/ citrat skall vara riktig. Vänd röret 8 – 10 gånger för att undvika koagelbildning.

Hantering/Hållbarhet

Röret skall centrifugeras i 10 minuter inom 1 timme vid cirka 4000 rpm eller 2000 g. För över plasma till plaströr som märks "Plasma".

Helblod

1 timme i rumstemperatur. 

Plasma

6 timmar i rumstemperatur.
3 dygn i frys.
På det frysta röret kan även PK, Fibrinogen och D-Dimer analyseras.

Referensintervall

28 - 40 s

Ackrediterad Ja
EDI-kod ML200250
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00