Mycoplasma genitalium

Indikation

Misstanke om infektion med Mycoplasma genitalium

Partnerspårning (pågående relation)

Behandlingskontroll

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Molekylär påvisning (RNA)

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi.

Urin-, cervix och vaginal prov för M. genitalium går att beställas i kombination med C. trachomatis och N. gonorrhoae eller separat.

Beställ: Mycoplasma genitalium RNA [provtyp/provtagningslokalisation] (NAAT) alternativt                  Klamydia Gonorre Mycoplasma genitalium - [provtyp/provtagningslokalisation] (NAAT)

Ange symtom och insjukningsdatum, eventuell behandling samt om resistensbestämning önskas.

Provtagning

Bilder på materiel

Urin

Förstahandsval för personer med penis vid genital infektion.

Provtagningsmateriel: Provtagningsmugg (ren plastmugg) och plaströr med rund botten, vit kork. 

Beskrivning:

  • Patienten bör inte ha urinerat inom en timme före provtagning. 
  • Första portionen (20-30 ml) urin samlas i en ren mugg.
  • Ca 5 ml urin överförs från provtagningsmuggen till rör. Skruva på korken.

Vagina

Förstahandsval för personer med vagina vid genital infektion.

Provtagningsmateriel: Virusset alternativt Bakt. set, rosa kork.

Beskrivning: 

  • För försiktigt in provtagningspinnen som medföljer kitet ca 5 cm in i vagina.
  • Rotera pinnen i 10-30 sekunder. Ta ut pinnen.
  • Stoppa ner pinnen i provtagninngsröret. Bryt av provtagningspinnens skaft vid brytskåran mot rörets ovansida.
  • Skruva på korken noggrant så att röret inte läcker. 

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar från provtagning.

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 1-5 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

 

Övrig information

Vid positivt resultat för Mycoplasma genitalium kommer provet analyseras vidare för 
makrolid-resistensmutation om möjligt.

Alternativa sökord

Saknas

Senast uppdaterad

15 juni 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00