NT-proBNP (S-)

N-terminal-pro-brain natriuretic peptide

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Symtom/fynd förenliga med hjärtsvikt; nedsatt vänsterkammarfunktion utan kliniska symtom; utredning av oklar andfåddhet.

Normal koncentration av NT-proBNP utesluter med stor sannolikhet hjärtsvikt.

Material/Provtagning

Serumrör med gel, gul propp.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 3 dygn
Kyla, 2 till 8°C 5 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall

Kvinnor  

< 50 år < 155
≥50 år < 222

Män

< 50 år < 84
≥50 år   < 194

Enhet: ng/L

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU21571
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
SLL00156
Senast uppdaterad

5 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00