NT-proBNP (S-)

N-terminal-pro-brain natriuretic peptide

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Symtom/fynd förenliga med hjärtsvikt; nedsatt vänsterkammarfunktion utan kliniska symtom; utredning av oklar andfåddhet.

Normal koncentration av NT-proBNP utesluter med stor sannolikhet hjärtsvikt.

Material/Provtagning

Serumrör med gel, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Se information >>
Centrifugerat prov är hållbart 3 dygn i rumstemperatur eller 5 dygn i kylskåp. Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20°C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall

Kvinnor  

< 50 år < 155
≥50 år < 222

Män

< 50 år < 84
³50 år   < 194

Enhet: ng/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU21571
Senast uppdaterad

15 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00