Norovirus (snabb analys)

Indikation

Misstanke om infektion med norovirus

 

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Molekylär påvisning (RNA)

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi. 

Beställ: Norovirus RNA (PCR-teknik).
Ingående analyser: Norovirus GI/II-RNA. 

Vid misstanke om andra virus än norovirus, se aktuell provtagningsanvisning för gastroenteritvirus. 

Provtagning

Bilder på materiel

Faeces

Provtagningsmateriel: Faecesrör, brun kork.

Beskrivning: Prov tas enligt beskrivning i patientanvisning. Prov skickas med ytterhylsa.

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar från provtagning. 

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas samma dag eller dagen efter att provet ankommit till laboratoriet. 

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Vid utbrott provtas 3-5 nyligen insjuknade personer. 

Alternativa sökord

  • Calici
  • Vinterkräksjuka
  • Diarré
  • Norovirus GI
  • Norovirus GII.
Senast uppdaterad

1 september 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00