Transglutaminas-ak (IgG) (S-)

Antikroppar (IgG) mot transglutaminas

System S-
Specialitet Klinisk kemi/Immunologi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

S-Transglutaminas-ak (IgG) används som komplement till S-Transglutaminas-ak (IgA) vid IgA-brist.
IgA-antikroppar mot transglutaminas (S-Transglutaminas-ak (IgA)) rekommenderas som förstahandsval vid misstanke om celiaki. Detta gäller för alla åldrar, dvs. även för barn <2 års ålder. IgG antikroppar mot transglutaminas och deamiderat gliadin (DGP) kan övervägas om S-Transglutaminas-ak (IgA) är negativt men misstanken om celiaki kvarstår. Vid analys av S-Transglutaminas-ak (IgA) sker automatiskt en screening för IgA-brist. Vid låg koncentration av S-IgA kompletteras automatiskt med S-Transglutaminas-ak (IgG) och S-Deamiderat gliadin-ak (IgG).

Se nationellt vårdprogram för Celiaki: >>>

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Se information >>

Referensintervall

< 7 kE/L

EDI-kod NPU18189
Senast uppdaterad

24 februari 2020

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00