Cervix- och corpusskrap resp endometriebiopsi

System  
Specialitet Patologi och Cytologi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk patologi och cytologi, tel. 08-123 192 00
Remiss Pat-Cyt-M0010
Speciella remissuppgifter Olika fraktioner insändes i separata särmärkta burkar.
Material/Provtagning

Fixeras i 4% buffrad formaldehydlösning. Använd en volym motsvarande minst 10 gånger preparatvikten.

Hantering/Hållbarhet

Skall förvaras och transporteras i rumstemperatur. Vid rätt fixering och förvaring har provet lång hållbarhet.
Tänk på att prover som skickas med post måste skyddas mot frostskador på vintern.

Senast uppdaterad

5 maj 2022

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00