Pepsinogen A (fS-)

System fS-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Klinisk-Kemi
Material/Provtagning Se Karolinska Universitetslaboratoriet,
Provtagningsanvisningar
Senast uppdaterad

15 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00