Konjugerat bilirubin (S-)

Bilirubin, konjugerat

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Vid förhöjt eller normalt totalt bilirubin och frågeställningen leverskada.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering

Se Provberedning >>>

Serum måste vara hemolysfritt. 

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 2 dygn
Kyla, 2 till 8°C 7 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 v - 7 år < 3,7
8 - 12 år < 5,8
13 - 17 år < 12,3
> 17 år < 4
Enhet: μmol/L
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU01368
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU01368
Senast uppdaterad

24 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00